ENECO CONSULTING srl Consultanta mediu energie EnEco Consulting Eficienta energetica-Mediu curat

SC EnEco Consulting SRL este infiintata in anul 2008 sub conducerea unui grup de chimisti si energeticieni cu experienta de peste 20 de ani in domeniul abordat. Personalul implicat are studii superioare si post-universitare pe sectiunea chimie/protectia mediului/energetica.

In domeniul Protectia mediului, suntem autorizati de Ministerul Mediului pentru elaborarea:  bilant de mediu, studiu de impact, raport de mediu, raport amplasament, studiu de risc.

Oferim servicii de Consultanta de mediu in elaborarea de documentatii de mediu pentru obtinerea: Acord de mediu, Autorizatie de mediu,  Acord integrat de mediu, Autorizatie integrata de mediu,  Autorizatie gospodarirea apelor si Acord preluare ape uzate.

In cadrul Laboratorului Analize de Mediu si Toxicologie Industriala efectuam analize de mediu : aer (emisii, imisii), apa, sol, nivel zgomot cu acreditare RENAR, conform SR EN ISO 17025:2005. Deasemenea efectuam analize de noxe profesionale la locul de munca :  determinari gaze, pulberi totale si respirabile, nivel de zgomot, cu abilitare de la Ministerul Sanatatii, certificat de abilitare nr.95/2009/2011. Incepand cu luna august 2013 Laboratorul Analize de Mediu si Toxicologie Industriala este acreditat RENAR cu certificat de acreditare nr. LI998 Analizele necuprinse in anexele la Certificatul de acreditare al laboratorului si solicitate de client, sunt efectuate in regim de subcontractare cu laboratoare acreditate cu care colaboram.

Efectuam analize ale puterii calorifice inferioare, continutului de carbon, etc. pentru determinarea factorului de emisie si factorului de oxidare, pentru combustibili solizi, lichizi si gazosi, analizele fiind efectuate cu acreditare RENAR, in colaborare cu organisme acreditate.

In domeniul Eficienta energetica, elaboreaza Audit energetic, Bilant energetic : bilant termoenergetic, bilant electroenergetic si bilant energetic complex, cu autorizare ARCE.

Oferim servicii de consultanta la implementarea Sistem de Management al Calitatii (SR EN ISO 9001:2008) si SR EN ISO 17025:2005, Sistem de Management de Mediu (SR EN ISO 14001:2005) si Sistem de Management Integrat Calitate - Mediu.

EnEco Consulting SRL asigura prestarea serviciilor prezentate cu seriozitate, promptitudine si nu in ultimul rand la preturi rezonabile, adaptandu-se permanent la necesitatile si doleantele clientilor. Extindem permanent gama serviciilor oferite clientilor nostri, rezolvand astfel, pentru fiecare in parte, problematica in domeniile : protectia mediului, protectia muncii, eficienta energetica.

Va rugam sa ne contactati, cu incredere, pentru a discuta avantajele unei colaborari cu firma noastra si prezentarea detaliata a serviciilor de  interes pentru dumneavoastra.