Analize apa uzata

EnEco Consulting
“Fii chiar tu schimbarea pe care vrei sa o vezi in lume” – Ghandi

Evacuarea apelor uzate se realizează în condițiile și parametrii solicitați, cu limite maxime de încărcare cu poluanți, conform legislației în vigoare, fie că este cazul evacuării în receptori naturali, fie că este cazul evacuării în rețelele de canalizare ale localităților sau direct în stațiile de epurare.

Soluțiile legate de evacuarea apelor uzate se adresează:

 • agenților economici care desfășoară o activitate de producție, nouă sau existentă, fie în industria alimentară, fie în alt domeniu al industriei, care vor să își modifice sau să își îmbunătățească procesele tehnologice de producție sau de epurare a apelor uzate;
 • persoanelor juridice care își extind capacitatea de producție sau capacitatea de epurare a apelor uzate;
 • instituțiilor medicale și veterinare, curative și profilactice (spitale de boli infecțioase, sanatorii TBC, instituții de pregătire a serurilor și vaccinurilor, laboratoare și institute de cercetare medicală și veterinară, întreprinderi de ecarisaj);
 • unităților zootehnice, abatoarelor;
 • gospodăriilor și serviciilor care produc ape uzate provenite din metabolismul uman și din activități menajere.

În cadrul propriului laborator de analize de mediu și toxicologie industrială, cu acreditare RENAR, EnEco Consulting realizează următoarele tipuri de analize de bază, prin metodele specifice respective, adăugând oricând și alți indicatori fizico-chimici și bacteriologici în funcție de situația cerută de dumneavoastră:

 • metode electrochimice:
  • determinarea pH-ului;
  • determinarea conductivității;
  • determinarea consumului biochimic de oxigen;
 • metode volumetrice:
  • determinarea alcalinității;
  • determinarea consumului chimic de oxigen (indice de permanganat și/ sau metoda cu bicromat de potasiu);
  • determinarea clorurilor;
  • deterrminarea conținutului de sulfuri și hidrogen sulfurat;
 • metode gravimetrice:
  • determinarea sulfaților;
  • determinarea reziduului;
  • determinarea conținutului de materii în suspensie, a pierderii la calcinare și a reziduului de calcinare;
  • determinarea substanțelor extractibile cu solvent;
 • metode spectometrice (UV-VIS):
  • determinarea azotiților;
  • determinarea azotaților;
  • determinarea amoniului;
  • determinarea agenților de suprafață anionici, MBAS.

Vă stăm la dispoziție pentru mai multe informații și detalii legate de soluțiile pe care vi le putem oferi.

 

Analize apa

Uzata
Subterana
De suprafata
Potabila

Analize aer

Emisii
Imisii
Nivel zgomot

Analize sol si deseuri

teste de levigare
caracterizari fizico-chimice

Atmosfera locului de munca

aerosoli rezultati din activitate
nivel de presiune acustica
microclimat
intensitate luminoasa

Consultanta mediu

obtinere autorizatii de mediu si autorizatii integrate de mediu
obtinere acord de preluare a apelor uzate
obtinere autorizatii de functionare AN Apele Romane
bilant de mediu COV

Consultanta ISO

ISO 9001: 2015
ISO 14001: 2015
SR EN ISO CEI 17025:2005