Analize apa

EnEco Consulting
“Fii chiar tu schimbarea pe care vrei sa o vezi in lume” – Ghandi

În cadrul analizelor de mediu, un loc foarte important este ocupat de analiza apelor, indiferent de natura lor: potabile, uzate, de suprafață și subterane. De calitatea apelor ne depinde sănătatea în mod direct, iar analizele corecte și amănunțite, monitorizarea constantă și readucerea sau menținerea in parametrii stabiliți de legislație reprezintă nu doar o datorie ci și o necesitate continuă.

Analize apa efectuate in laboratorul de analize de mediu si toxicologie industriala este acreditat RENAR pentru activitatea de încercări/esantionari conform SR EN ISO/CEI 17025, așa cum este precizat în certificatul de acreditare nr. LI 1150/2017, actualizat 2021 și SR CEN/TS 15675:2009

Legislație în domeniu:

  • Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile;
  • Legea 311/2004 pentru modificarea și completarea Legii 458/2002;
  • HG 188/2002 privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate
  • HG 352/2005 pentru modificarea și completarea HG 188/2002;
  • NTPA001/2002 privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanți a apelor uzate industriale și orășenești la evacuarea în receptorii naturali;
  • NTPA002 privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare ale localităților și direct în stațiile de epurare;
  • HG 1020/2005 pentru aprobarea normelor tehnice de exploatare și comercializare a apelor minerale naturale;
  • HG 1038/2010 privind aprobarea Programului de măsuri împotriva poluării cu substanțe chimice, care modifică și completează HG 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor și pierderilor de substanțe prioritar periculoase.

Vreti sa gasim solutiile optime pentru proiectele dvs.?

Lasati-ne un mesaj!

Politica de confidentialitate