Analize aer

EnEco Consulting
“Fii chiar tu schimbarea pe care vrei sa o vezi in lume” – Ghandi

În cadrul analizelor de mediu, cel mai important loc este ocupat de analizele aerului, deoarece calitatea lui nu ne afectează sănătatea doar în mod direct, ci și indirect prin legătura strânsă cu poluarea apelor meteorice și a circuitului apei în natură.

Analizarea și supravegherea continuă a emisiilor, imisiilor și a nivelului de zgomot și vibrații este reglementată și se adresează deopotrivă companiilor industriale și de servicii precum și cetățenilor obișnuiți.

Analize aer efectuate in laboratorul de analize de mediu si toxicologie industriala este acreditat RENAR pentru activitatea de încercări/esantionari conform SR EN ISO/CEI 17025, așa cum este precizat în certificatul de acreditare nr. LI 1150/2017, actualizat 2021 și SR CEN/TS 15675:2009

Legislație în domeniu:

  • Ordinul nr.462/1993 pentru aprobarea condițiilor tehnice privind protecția atmosferică și normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare;
  • Legea 278/2013 privind emisiile industriale;
  • Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
  • STAS 12574/1987 privind condițiile de calitate ale aerului din zonele protejate;
  • SR ISO 1996-2:2008 privind acustica, descrierea, măsurarea și evaluarea zgomotului din mediul ambient;
  • STAS 6161/3-82 privind acustica în construcții și determinarea nivelului de zgomot în localitățile urbane;
  • STAS 7150-77 privind acustica în industrie și metode de măsurare a nivelului de zgomot în industrie.

Vreti sa gasim solutiile optime pentru proiectele dvs.?

Lasati-ne un mesaj!

Politica de confidentialitate