Analize apa subterana

EnEco Consulting
“Fii chiar tu schimbarea pe care vrei sa o vezi in lume” – Ghandi

Totalitatea apelor aflate în goluri ale scoarței terestre, fie că sunt freatice, de adâncime sau ape fosile (stocate în straturi acvifere profunde pe durata erelor geologice), poartă denumirea generică de ape subterane. Forța gravitațională, presiunea, efectul de capilaritate și tensiunea superficială a apei se combină pentru recircularea apei în natură, în cazul apelor freatice și de adâncime.

Apele fosile sunt exploatate prin foraje de mare adâncime, dar nu se pot regenera din cauza izolării totale față de restul straturilor superioare de apă.

Reîncărcarea rezervelor de apă subterană freatică și de adâncime se realizează prin infiltrarea apelor meteorice (ploi, zăpadă) și a apelor de suprafață care penetrează straturile permeabile ale scoarței terestre.

Iată de ce poluarea atmosferică, a solului și contaminarea apelor de suprafață reprezintă riscuri majore nu numai în sine, ci și pentru reducerea calității apelor subterane. Acest lucru are o legătură directă cu fauna și flora anumitor areale, pentru că există ecosisteme terestre dependente de apele subterane, cum ar fi zăvoaie, lunci cu vegetație mixtă și pajiști ale luncilor.

Legătura cu viața sănătoasă a multor oameni rezultă din faptul că există captări de ape subterane destinate potabilizării în vederea consumului populației aferent unor orașe întregi și zone urbane extinse, inclusiv în țara noastră.

Și nu în ultimul rând, apele subterane sunt folosite la irigarea culturilor de plante, acest lucru relaționând fundamental cu alimentația sănătoasă și respectiv cu nivelul de calitate al vieții umane.

În cadrul propriului laborator de analize de mediu și toxicologie industrială, acreditat RENAR și abilitat de Ministerul Sănătății, EnEco Consulting realizează analize de apă subterană, prin metode specifice, în funcție de situația cu care vă confruntați.

Vă stăm la dispoziție pentru orice informații și detalii legate de soluțiile pe care vi le putem oferi cu promptitudine și profesionalism.

 

Analize apa

Uzata
Subterana
De suprafata
Potabila

Analize aer

Emisii
Imisii
Nivel zgomot

Analize sol si deseuri

teste de levigare
caracterizari fizico-chimice

Atmosfera locului de munca

aerosoli rezultati din activitate
nivel de presiune acustica
microclimat
intensitate luminoasa

Consultanta mediu

obtinere autorizatii de mediu si autorizatii integrate de mediu
obtinere acord de preluare a apelor uzate
obtinere autorizatii de functionare AN Apele Romane
bilant de mediu COV

Consultanta ISO

ISO 9001: 2015
ISO 14001: 2015
SR EN ISO CEI 17025:2005