Analize emisii

EnEco Consulting
“Fii chiar tu schimbarea pe care vrei sa o vezi in lume” – Ghandi

Emisiile reprezintă eliminarea în atmosferă sau în mediul înconjurător a unor poluanți solizi, lichizi sau gazoși, din surse punctiforme sau de suprafață. Protejarea aerului de poluare chimică reprezintă o obligativitate pentru agenții economici. Depășirea pragurilor maxime de emisii admise de legislația în vigoare pun în pericol în mod direct sănătatea umană de zi cu zi.

Monitorizarea nivelului de emisii este impusă de autoritățile competente prin intermediul autorizațiilor de mediu și ale autorizațiilor integrate de mediu.

Măsurarea nivelului de emisii se realizează conform unui plan care conține toate informațiile necesare pentru respectarea legislației în domeniu

Reducerea poluării și creșterea calității aerului reprezintă obiective importante pentru protecția mediului, iar monitorizarea continuă oferă un grad sporit de protecție.

Laboratorul EnEco este acreditat RENAR să ofere servicii profesionale de analiză emisii, realizate cu aparatură modernă, de ultimă generație și în acord cu:

  • Ordinul nr. 462/1993 pentru aprobarea condițiilor tehnice privind protecția atmosferei și normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare;
  • Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale.

Beneficiați de efectuarea următoarelor analize emisii:

  • gaze de ardere;
  • acizi;
  • amoniac;
  • compuși organici volatili și totali (COV/ COT);
  • metale;

În funcție de situația cu care vă confruntați, acestor analize li se adaugă și alți parametri de calitate referitori la alte elemente.

Principala sursă de emisie a unei cantități considerabile de bioxid și monoxid de carbon, de oxid de azot, de bioxid de sulf și pulberi este arderea combustibililor pentru obținerea căldurii. Aceste emisii au un impact major asupra purității aerului, influențând în mod direct schimbările de climă.

Fiecare activitate economică sau industrială are emisii de compuși chimici specifici care, în anumite concentrații, constituie elemente poluante pentru mediu. Nivelul de concentrație de emisii admis este specificat în Anexa nr. 1 a Ordinului nr. 462/1993.

Echipa EnEco de specialiști vă stă la dispoziție pentru mai multe informații și detalii legate de soluțiile pe care vi le putem oferi.

Analize apa

Uzata
Subterana
De suprafata
Potabila

Analize aer

Emisii
Imisii
Nivel zgomot

Analize sol si deseuri

teste de levigare
caracterizari fizico-chimice

Atmosfera locului de munca

aerosoli rezultati din activitate
nivel de presiune acustica
microclimat
intensitate luminoasa

Consultanta mediu

obtinere autorizatii de mediu si autorizatii integrate de mediu
obtinere acord de preluare a apelor uzate
obtinere autorizatii de functionare AN Apele Romane
bilant de mediu COV

Consultanta ISO

ISO 9001: 2015
ISO 14001: 2015
SR EN ISO CEI 17025:2005