Analize pentru atmosfera locului de munca

EnEco Consulting
“Fii chiar tu schimbarea pe care vrei sa o vezi in lume” – Ghandi

Analize pentru determinarea agenților chimici la locul de muncă

Analizele care determină atmosfera locului de muncă au ca scop protecția persoanelor implicate în diverse activități de producție în care se folosesc agenți chimici. Păstrarea nivelurilor prevăzute de legislație a agenților chimici asigură securitatea și sănătatea lucrătorilor.

Prin agenți chimici se înțelege orice element sau compus chimic, singur sau în amestec, în stare naturală sau fabricat. În această categorie intră și deșeurile.

Analizele pentru atmosfera locului de muncă sunt obligatorii pentru toate societățile comerciale care produc agenți chimici în mod intenționat sau nu, cu scopul de a fi introduși pe piață sau nu.

Analize pentru determinarea agenților fizici la locul de muncă

Analizele pentru determinarea agenților fizici la locul de muncă au ca obiectiv încadrarea în limitele de nocivitate admise pentru mediul de muncă stabilite prin legislația în vigoare.

Analizele pentru determinarea agenților fizici la locul de muncă sunt obligatorii pentru toate activitățile prin care lucrătorii sunt expuși prin natura muncii lor la riscuri generate de: zgomot, vibrații, intensitate luminoasă, temperatură, umiditate, presiune, viteză a curenților de aer.

În laboratorul EnEco, acreditat RENAR, realizăm cu profesionalism următoarele determinări de:

 • aerosoli rezultați din diverse activități;
 • oxid de carbon, dioxid de carbon;
 • oxizi de azot;
 • dioxid de sulf, oxigen, hidrogen sulfurat, ozon;
 • acid clorhidric, amoniac, acid sulfuric, clor, fenoli, metanol, acid azotic, acid ortofosforic;
 • acetaldehidă, izobutilenă, stiren, acetonă, etanol, toluen, etilenă, kerosen, benzen, gazolină, clorură de vinil, butadienă, hexan, solvent nafta, xilen;
 • pulberi totale și fracții;
 • nivel de presiune acustică și de vibrații;
 • intensitate luminoasă (iluminat);
 • microclimat (temperatură, umiditate, presiune, viteza curenților de aer).

Echipa EnEco realizează toate analizele pentru atmosfera locului de muncă, în conformitate cu:

 • H.G. 1218/2006 actualizată privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici;
 • H.G. 493/2006 actualizată privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot.

Beneficiați de analize rapide și realizate cu seriozitate contactându-ne pentru mai multe informații și detalii.

 

 

Analize apa

Uzata
Subterana
De suprafata
Potabila

Analize aer

Emisii
Imisii
Nivel zgomot

Analize sol si deseuri

teste de levigare
caracterizari fizico-chimice

Atmosfera locului de munca

aerosoli rezultati din activitate
nivel de presiune acustica
microclimat
intensitate luminoasa

Consultanta mediu

obtinere autorizatii de mediu si autorizatii integrate de mediu
obtinere acord de preluare a apelor uzate
obtinere autorizatii de functionare AN Apele Romane
bilant de mediu COV

Consultanta ISO

ISO 9001: 2015
ISO 14001: 2015
SR EN ISO CEI 17025:2005