Analize sol si deseuri

EnEco Consulting
“Fii chiar tu schimbarea pe care vrei sa o vezi in lume” – Ghandi

Analize de sol

Analizele de sol au ca scop stabilirea gradului de poluare prin scurgeri lichide sau împrăștiere de pulberi. Poluarea solului poate fi produsă de scurgeri ale rezervoarelor îngropate sau ale conductelor de transport, prin exploatări miniere și prin injectări.

Poluarea solului la adâncimi mari este foarte periculoasă pentru că pune în pericol straturile acvifere.

În Ordinul nr. 756/1997 sunt identificate două tipuri de soluri:

  • soluri cu folosință sensibilă, care se referă în special la solurile utilizate în scop agricol;
  • soluri cu folosință mai puțin sensibilă, care se referă în special la terenurile folosite în scop industrial sau comercial.

În funcție de tipul solului, analizele trebuie să se încadreze în limite care să nu pună în pericol sănătatea oamenilor, direct sau indirect.

Analize deșeuri

Analizele deșeurilor sunt realizate pentru a stabili tipurile de deșeuri și influențele lor asupra mediului înconjurător.

Prin analiza deșeurilor se stabilesc compușii toxici și/sau periculoși, în vederea depozitării lor corespunzătoare.

Principalul test pentru analiza deșeurilor este testul de levigare. Acesta are ca scop măsurarea reacției materialului depozitat la precipitațiile naturale. Lichidul cu care se spală materialul poartă numele de levigat. În urma testului se stabilesc, în principal, materialele grele care nu suferă transformări în timp și sunt toxice pentru ființe, plante terestre și acvatice.

Analize de sol și deșeuri în laboratorul de analize de mediu si toxicologie industriala. Suntem acreditati RENAR pentru activitatea de încercări/esantionari conform SR EN ISO/CEI 17025, așa cum este precizat în certificatul de acreditare nr. LI 1150/2017, actualizat 2021 și SR CEN/TS 15675:2009

Echipa EnEco formată din tehnicieni cu experiență realizează cu acuratețe și profesionalism analize de sol și analize de deșeuri care stabilesc respectarea cerințelor din Ordinul nr. 756/1997 și din Ordinul nr. 95/2005:

  • teste de levigare;
  • caracterizări fizico-chimice.

Vă stam la dispoziție pentru mai multe detalii și informații.

 

 

 

Analize apa

Uzata
Subterana
De suprafata
Potabila

Analize aer

Emisii
Imisii
Nivel zgomot

Analize sol si deseuri

teste de levigare
caracterizari fizico-chimice

Atmosfera locului de munca

aerosoli rezultati din activitate
nivel de presiune acustica
microclimat
intensitate luminoasa

Consultanta mediu

obtinere autorizatii de mediu si autorizatii integrate de mediu
obtinere acord de preluare a apelor uzate
obtinere autorizatii de functionare AN Apele Romane
bilant de mediu COV

Consultanta ISO

ISO 9001: 2015
ISO 14001: 2015
SR EN ISO CEI 17025:2005