Atestate

EnEco Consulting
“Fii chiar tu schimbarea pe care vrei sa o vezi in lume” – Ghandi

În dorința de a anticipa cerințele clienților noștri și de a le oferi servicii cât mai complete și integrate, EnEco Consulting are propriul laborator de analize de mediu și toxicologie industrială, acreditat și abilitat. În cazul special în care analizele solicitate de dumneavoastră nu se află în anexele certificatului de acreditare al laboratorului nostru, ele sunt efectuate cu aceleași promptitudine și seriozitate de către laboratoarele acreditate cu care colaborăm în regim de subcontractare.

Vezi certificat de acreditare RENAR

Laboratorul de analize de mediu si toxicologie industriala este acreditat RENAR pentru activitatea de încercări/esantionari conform SR EN ISO/CEI 17025, așa cum este precizat în certificatul de acreditare nr. LI 1150/2017, actualizat 2021 și SR CEN/TS 15675:2009

Vezi certificat abilitare noxe profesionale

Abilitare Ministerul Sănătății pentru laborator de toxicologie industrială cu Certificat de Abilitare nr. 219/21.05.2021 pentru efectuarea determinărilor de noxe profesionale, conform Ordinului ministrului sănătății nr. 1045/2010

Aceste acreditări și abilitări sunt recunoașteri oficiale obținute de EnEco Consulting datorită:

  • experienței de peste 20 de ani în eficiență energetică și protecția mediului;
  • gradului mare de acuratețe al rezultatelor analizelor;
  • seriozității și profesionalismului cu care am oferit mereu servicii prompte și de calitate.
Link-uri utile:

Administratia Fondului pentru Mediu – www.afm.ro

Agentia Nationala pentru Protectia Mediului – www.anpm.ro

Agentia Europeana de Protectie a Mediului EEA – www.eea.europa.eu

Garda Nationala de Mediu – http://www.gnm.ro

Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor – www.mmediu.ro

RENAR: http://www.renar.ro/ro/

Analize apa

Uzata
Subterana
De suprafata
Potabila

Analize aer

Emisii
Imisii
Nivel zgomot

Analize sol si deseuri

teste de levigare
caracterizari fizico-chimice

Atmosfera locului de munca

aerosoli rezultati din activitate
nivel de presiune acustica
microclimat
intensitate luminoasa

Consultanta mediu

obtinere autorizatii de mediu si autorizatii integrate de mediu
obtinere acord de preluare a apelor uzate
obtinere autorizatii de functionare AN Apele Romane
bilant de mediu COV

Consultanta ISO

ISO 9001: 2015
ISO 14001: 2015
SR EN ISO CEI 17025:2005