Obtinere acord de preluare a apelor uzate

EnEco Consulting
“Fii chiar tu schimbarea pe care vrei sa o vezi in lume” – Ghandi

Acordul de preluare a apelor uzate este necesar oricărui agent economic care deține un contract de furnizare apă și canalizare cu o companie de gestionare a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare.

Obținerea acordului de preluare a apelor uzate reprezintă documentul care permite evacuarea apelor uzate în rețelele de canalizare sau în stațiile de epurare.

Pentru a putea evacua apa în rețeaua publică de canalizare este obligatorie obținerea acordului, pe baza unor documente care să ateste respectarea legislației în vigoare cu privire la condițiile și calitatea apelor evacuate.

Apa uzată trebuie să se încadreze în parametrii impuși de standardele și normativele în vigoare, la obținerea acordului fiind necesară prezentarea analizelor de apă. Aceste analize se realizează într-un laborator propriu de analize de mediu si toxicologie industriala si este acreditat RENAR pentru activitatea de încercări/esantionari conform SR EN ISO/CEI 17025, așa cum este precizat în certificatul de acreditare nr. LI 1150/2017, actualizat 2021 și SR CEN/TS 15675:2009.

Laboratorul EnEco oferă o gamă variată de servicii analize apă realizate în cadrul propriului laborator acreditat RENAR.

Pentru obținerea acordului de preluare a apelor uzate sau de modificare a parametrilor pentru care acordul a fost emis anterior, este necesară întocmirea unui dosar cu documentația cerută de instituția emitentă.

Specialiștii din echipa de consultanță EnEco vă vor ușura procesul de întocmire a dosarelor și realizare a tuturor documentațiilor necesare obținerii acordului de preluare ape uzate. Conformarea la cerințele legale a afacerii dumneavoastră devine astfel mai ușoară și mai rapidă.

Vă stăm la dispoziție pentru mai multe detalii legate de obținerea acordului de preluare ape uzate.

Analize apa

Uzata
Subterana
De suprafata
Potabila

Analize aer

Emisii
Imisii
Nivel zgomot

Analize sol si deseuri

teste de levigare
caracterizari fizico-chimice

Atmosfera locului de munca

aerosoli rezultati din activitate
nivel de presiune acustica
microclimat
intensitate luminoasa

Consultanta mediu

obtinere autorizatii de mediu si autorizatii integrate de mediu
obtinere acord de preluare a apelor uzate
obtinere autorizatii de functionare AN Apele Romane
bilant de mediu COV

Consultanta ISO

ISO 9001: 2015
ISO 14001: 2015
SR EN ISO CEI 17025:2005