Obtinere autorizatie de functionare AN Apele Romane

EnEco Consulting
“Fii chiar tu schimbarea pe care vrei sa o vezi in lume” – Ghandi

Autorizații de funcționare emise de Administrația Națională Apele Române (ANAR):

 • aviz de gospodărire a apelor;
 • aviz amplasament;
 • autorizație de gospodărire a apelor;
 • notificare pentru începerea execuției;
 • notificare pentru punerea în funcțiune;
 • permisul de traversare;
 • transfer autorizație de gospodărire a apelor;
 • transfer aviz de gospodărire a apelor;
 • retragere autorizație de gospodărire a apelor.

Legislație referitoare la autorizații de funcționare emise de A.N. Apele Române:

 • Legea apelor nr. 107/1996;
 • Legea nr. 310/2004 care modifică și completează Legea nr. 107/1996;
 • Ordinul M.A.P.N. nr. 1141/2002 pentru aprobarea procedurii și a competențelor de emitere a avizelor și autorizațiilor de gospodărire a apelor;
 • Ordinul M.M.G.A. nr. 15/2006 pentru aprobarea procedurii de suspendare temporară, modificare sau retragere a avizelor și autorizațiilor de gospodărire a apelor;
 • Ordinul M.M.P. nr. 3404/2012 pentru aprobarea procedurii de emitere a permisului de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor;
 • Ordinul M.M.P. nr. 873/2012 privind procedura de notificare din punctul de vedere al gospodăririi apelor;
 • Ordinul M.A.P.P.M. nr.279/1997 pentru aprobarea normelor metodologice privind avizul de amplasament;
 • Ordinul M.M.P. nr. 3404/2012 privind permisul de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundațiilor;
 • HG 188/2002 privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;
 • HG 352/2005 pentru modificarea și completarea HG 188/2002;
 • HG 1038/2010 privind aprobarea programului de măsuri împotriva poluării cu substanțe chimice, care modifică și completează HG 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor și pierderilor de substanțe prioritar periculoase;
 • Ordinul M.A.P.P.M. nr. 799/2012 privind normativul de conținut al documentațiilor tehnice de fundamentare necesare obținerii avizului de gospodărire a apelor și a autorizației de gospodărire a apelor;
 • Ordinului M.M.A.P. nr.631/2015 pentru aprobarea regulamentului privind organizarea activității de atestare a instituțiilor publice sau private specializate în elaborarea documentațiilor pentru fundamentarea solicitării avizului și a autorizației de gospodarire a apelor;
 • Ordinul M.M.G.A. nr. 662/2006 privind aprobarea procedurii și a competențelor de emitere a avizelor și autorizațiilor de gospodărire a apelor.

Echipa de consultanți EnEco este formată din specialiști în obținerea acestor autorizații, vă ușurează procesul de întocmire a dosarului și realizare a tuturor documentațiilor necesare.

Vă stăm la dispoziție pentu mai multe detalii și informații.

Analize apa

Uzata
Subterana
De suprafata
Potabila

Analize aer

Emisii
Imisii
Nivel zgomot

Analize sol si deseuri

teste de levigare
caracterizari fizico-chimice

Atmosfera locului de munca

aerosoli rezultati din activitate
nivel de presiune acustica
microclimat
intensitate luminoasa

Consultanta mediu

obtinere autorizatii de mediu si autorizatii integrate de mediu
obtinere acord de preluare a apelor uzate
obtinere autorizatii de functionare AN Apele Romane
bilant de mediu COV

Consultanta ISO

ISO 9001: 2015
ISO 14001: 2015
SR EN ISO CEI 17025:2005